Den Otter Alles voor Kantoor en duurzaam ondernemerschap

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat voor Den Otter Alles voor Kantoor verder dan alleen het milieu. Wij streven naar een gezond evenwicht tussen People, Planet en Profit. Wij nemen binnen onze dagelijkse bedrijfsvoering de zorg voor mens en milieu zeer serieus. Wij hechten bovendien groot belang aan stabiele persoonlijke samenwerkings- verbanden op basis van wederzijds respect en gezamenlijk profijt.

 

People

De medewerkers van Den Otter zijn het gezicht, de handen én het kloppend hart van onze onderneming. Ons meest waardevolle kapitaal. Werken bij Den Otter moet plezierig zijn, stimuleren, motiveren en kansen bieden voor groei en persoonlijke ontplooiing. Het beleid ten aanzien van aanname en begeleiding van personeel is sociaal en is er te allen tijde op gericht lange termijn overeenkomsten met medewerkers aan te gaan. Ook met onze leveranciers en zakenpartners hebben wij als doelstelling langdurige relaties aan te gaan. Samenwerking en wederzijds respect spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Bij het selecteren van deze partners gaan wij zeer zorgvuldig te werk, partijen worden doorgelicht en er wordt gekeken of ze voldoen aan de lokaal geldende standaarden op het gebied van arbeidsvoorzieningen.

 

Planet

Het inkoopbeleid van Den Otter Alles voor Kantoor is erop gericht de keten waarin zij opereert te verduurzamen. We stellen hoge eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid aan onze leveranciers. Onze leveranciers moeten voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria inventariseren we periodiek door middel van een vragenlijst. Samen met onze leveranciers  evalueren we de resultaten. We zetten indien noodzakelijk samen met hen een verbeterprogramma op om eventuele knelpunten op sociaal en ecologisch gebied op te lossen. Wij leveren producten en diensten die hoogwaardig zijn op het gebied van kwaliteit, design, functionaliteit, duurzaamheid en service, daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid voor onze rol in de keten. Vanaf de toeleverantie en productie tot en met het eindgebruik van producten en diensten.

 

Wij willen samen met onze leveranciers, onze producten en diensten binnen de keten verduurzamen. Respect voor de medemens wordt bij Den Otter tot uiting gebracht in openheid en heldere communicatie met mensen die direct betrokken zijn bij de onderneming, zoals klanten, medewerkers en leveranciers. Den Otter wijst onethisch handelen, zoals kinderarbeid, dwangarbeid en overig misbruik van mens en dier als arbeidskrachten af. We proberen bij het inkopen van onze producten rekening te houden met de  milieueffecten van de producten. Wij kijken in dit kader naar energieverbruik, broeikaseffect (CO2-uitstoot), verzuring en toxiciteit. Ook in onze dagelijkse werkprocessen kijken we kritisch naar onze processen.

 

Profit

Den Otter Alles voor Kantoor is een zelfstandige onderneming met continuïteit, gezond rendement en verantwoorde groei als bedrijfsdoelstelling.

Den Otter

Alles voor kantoor